CZ | SK

Spoločnosť Lehotsky Capital sa zaoberá dodávkou tepla z obnoviteľných zdrojov a plynu pre obce, bytové domy, priemyslové podniky a občiansku výstavbu a to na celom území Slovenska a Českej republiky. Využívame k tomu lokálne prírodné zdroje – drevnú štiepky a plyn. Ďalej sa spoločnosť zaoberá komplexným energetickým auditom budov, optimalizáciou nákladov na energie a návrhom riešenia pre zvýšenie efektivity systému vykurovania.