Servisní linka
+420 777 733 130

Spoločenská zodpovednosť

Lehotsky Capital vznikla ako malá rodinná firma. Od začiatku kladieme dôraz nielen na kvalitný produkt a perfektne odvedenú prácu, ale aj na vždy férové vzťahy s našimi zákazníkmi. Pevne veríme, že táto naša filozofia výrazne prispela k úspechu a rastu našej spoločnosti.

Chceme byť aj naďalej dynamickou spoločnosťou, ale so solídnym jadrom tvoreným etickým a korektným prístupom a to nielen voči našim kolegom či obchodným partnerom, ale aj voči okolitej spoločnosti a komunite, v ktorej pôsobíme.

Spoločenskú zodpovednosť skupiny Lehotsky Capital preto staviame na troch hlavných pilieroch, ktoré považujeme našou životnou optikou za kľúčové. Každá oblasť zahŕňa niekoľko hlavných aktivít, ktoré sa zaväzujeme dodržiavať a rozvíjať.

Firemná etika

Sme hrdí na transparentné podnikanie a pozitívne vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi. Sledujeme aj celkový vplyv nášho podnikania na ekonomiku, či už dôrazom na kvalitu našej práce, alebo rozvojom zamestnanosti.

 • Transparentné podnikanie
 • Pozitívne vzťahy s investormi, zákazníkmi a dodávateľmi
 • Rozvoj zamestnanosti
 • Včasné zaplatenie faktúr
 • Kvalitné produkty a služby
 • Marketingová a reklamná etika

Ľudia

Zameriavame sa na spokojnosť našich zamestnancov, podporu pracovnej etiky a štandardov práce a ich vzdelania. Snažíme sa našich kolegov podporovať aj v súkromnej oblasti, zosúlaďovať osobný a rodinný život.

 • Rovnaké príležitosti
 • Dodržiavanie pracovných štandardov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť pracovať z domu
 • Ponuky aktívneho vzdelávania
 • Športové aktivity

Životné prostredie

Plne si uvedomujeme vplyv každého podnikania na prírodu. Všetky naše obchodné činnosti sa preto snažíme vykonávať tak, aby sme chránili prírodné zdroje a čo najmenej zaťažovali životné prostredie.

 • Triedenie odpadu
 • Šetrenie vodou a elektrinou
 • Obmedziť používanie nebezpečných chemických prípravkov

Dobročinnosť

Ako rodinná firma sme sa v rámci našich charitatívnych činností rozhodli dlhodobo podporovať rodiny a miestnu komunitu formou väčších či menších aktivít a projektov.

Kde všade sme pomohli?

 
 

Nadácia DUHA

Dlhodobo spolupracujeme s nadáciou DUHA. Spoločne sme pripravili pre našich klientov napríklad vianočné darčeky, alebo sme darovali naše staršie firemné notebooky – na ich oprave sa podieľala spoločnosť Digi Office, náš partner pre IT.

 
 

Joga pre seniorov

V spolupráci s organizáciou Sokol Tyršův dom organizujeme pravidelné lekcie jogy pre seniorov. Môžu sa ich zúčastniť každý pondelok od 16. hodiny úplne zadarmo.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.