Servisní linka
+420 777 733 130

Společenská odpovědnost

Lehotsky Capital vznikla jako malá rodinná firma. Od počátku jsme kladli důraz nejen na kvalitní produkt a perfektně odvedenou práci, ale také na vždy férové vztahy s našimi zákazníky. Pevně věříme, že právě tato naše filozofie se velkou měrou zasloužila o úspěch a růst naší společnosti.

Přejeme si být nadále dynamickou firmou, ale s pevným jádrem tvořeným etickým a korektním přístupem a to nejen vůči našim kolegům či obchodním partnerům, ale i okolní společnosti a komunitě, ve které působíme.

Společenskou odpovědnost skupiny Lehotsky Capital proto budujeme na třech hlavních pilířích, které považujeme naší životní optikou za klíčové. Každá oblast přitom zahrnuje několik hlavních aktivit, které se zavazujeme dodržovat a rozvíjet.

Firemní etika

Zakládáme si na transparentním podnikání a pozitivních vztazích se zákazníky, dodavateli i dalšími obchodními partnery. Sledujeme také celkové dopady našeho byznysu na ekonomiku, ať už například důrazem na kvalitu naší práce, nebo třeba prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti.

 • Transparentní podnikání
 • Pozitivní vztahy s investory, zákazníky a dodavateli
 • Rozvoj zaměstnanosti
 • Včasné placení faktur
 • Kvalitní produkty a služby
 • Marketingová a reklamní etika

Lidé

Zaměřujeme se na spokojenost našich zaměstnanců, podporu pracovní etiky a standardů práce i jejich vzdělávání. Snažíme se však naše kolegy podporovat také v soukromé oblasti, slaďování osobního a rodinného života.

 • Rovné příležitosti
 • Dodržování pracovních standardů
 • Flexibilní pracovní doba
 • Možnost práce z domova
 • Nabídky aktivního vzdělávání
 • Sportovní aktivity

Životní prostředí

Plně si uvědomujeme dopad každého podnikání na přírodu. Veškeré naše byznysové činnosti se proto snažíme vykonávat tak, abychom chránili přírodní zdroje a co nejméně zatěžovali životní prostředí.

 • Třídění odpadu
 • Šetrné zacházení s vodou a elektřinou
 • Omezení používání nebezpečných chemických přípravků

Filantropie

Jakožto rodinná firma jsme se v rámci naší charitativní činnosti rozhodli dlouhodobě podporovat rodiny a místní komunitu na Praze 5 a to formou větších či menších aktivit a projektů.

Kde všude jsme pomohli?

 
 

Nadace DUHA

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací DUHA. Společně jsme připravili například vánoční dárky pro naše klienty, nebo jsme věnovali naše starší firemní notebooky – na jejich opravě se podílela společností Digi Office, náš partner pro IT.

 
 

Jóga pro seniory

Ve spolupráci s organizací Sokol Tyršův dům pořádáme pravidelné lekce jógy pro seniory. Mohou se jich účastnit každé pondělí od 16 hodin a to plně zdarma.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.