Servisná linka
+421 908 293 477
 

Realizácie

V našom portfóliu nájdete energetické zdroje pre výrobu tepelnej energie, zdroje pre výrobu chladu, tepelné čerpadlá, prevádzku VZT a kogeneračné jednotky vrátane horúco vodných / teplo vodných a plynových sietí. Naša spoločnosť má taktiež silné zázemie v oblasti merania a regulácie objektu.

 
 

Bleriot A, Bleriot B, Bleriot C
3x výmenníková stanica 3x230kW

Výstavba výmenníkových staníc, vrátane nadradenej regulácie a merania s napojením na dispečing

 
 

Opletalova
Plynová kotolňa o výkone 200kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, s nadradeným riadiacim systémom napojeným na dispečing

 
 

Kotolňa Mrštíková
Plynová kotolňa o výkone 220 kW

Dodávka nadradeného riadiaceho systému a napojenie dát na centrálny dispečing, následná prevádzka zariadení.

 
 

Kotolňa Krakovská
Plynová kotolňa o výkone 500 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na centrálny dispečing, následná prevádzka zariadení.

 
 

Budějovická komplex A,B,C
Súbor 3 plynových kotolní o výkone 300 kW

Dodávka a montáž plynových kotolní s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojenie dát na centrálny dispečing, následná prevádzka zariadení.

 
 

Výmenníková stanica Na Jarově
O výkone 800 kW

Revitalizácia výmenníkovej stanice, nadradený riadiaci systém a napojenie dát na centrálny dispečing, následná prevádzka zariadení.

 
 

Kotolňa Sakura
Plynová kotolňa o výkone 500 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na centrálny dispečing, následná prevádzka zariadení.

 
 

Výmenníková stanica CITY TOWER
Revitalizácia výmenníkovej stanice o výkone 4000 kW

Revitalizácia výmenníkovej stanice, nadradený riadiaci systém a napojenie dát na dispečing.

 
 

Výmenníková stanica Lihovarská 1094
Výmenníková stanica o výkone 160 kW

Dodávka a montáž výmenníkovej stanice, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na dispečing.

 
 

Kotolňa Strakonická
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným systémom a napojením dát na dispečing. Projekt zahrňoval stavebné povolenie a realizáciu plynovodnej prípojky.

 
 

Kotolňa Albatros
Plynová kotolňa o výkone 500 kW

Prevádzka kotolne a dodávka monitorovacieho a riadiaceho systému.

 
 

Kotolňa Karlovarská
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na dispečing. Projekt zahrňoval stavebné povolenie a realizáciu plynovodnej prípojky.

 
 

Výmenníková stanica Lihovarská 1093
Výmenníková stanica o výkone 140 kW

Dodávka a montáž výmenníkovej stanice, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na dispečing.

 
 

Kotolňa Trstená Západ
Centrálna kotolňa o výkone 6,5 MW

Rozsiahla kompletná revitalizácia a modernizácia tepelného hospodárstva pre celkom 2250 odberateľov (18 bytových domov, materskú a základnú školu) zahrňovala nahradenie existujúcich kotlov za nové kondenzačné, nový nadradený riadiaci systém, rozvody, spalinové cesty a čerpadlové bloky. Druhá fáza počítala s výmenou teplovodných rozvodov za preizolované a inštaláciou kompaktných odovzdávacích staníc u odberateľov vrátane napojenia na centrálny 24 hodinový dispečing.

 
 

Kotolňa Daliminova
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na dispečing. Kotolňa umiestnená do stiesnených priestorov pod schody.

 
 

Kotolňa Orelská
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na dispečing. Realizácia trvala 4 dni.

 
 

Kotolňa Mánesová
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Súčasťou projektu dodávky a montáže plynovej kotolne bola aj dodávka komínov a rozvodov vrátane odovzdávacích uzlov, odvodov spalín a nadradeného riadiaceho systému, dodali sme rozvody bytového domu (2x teplo, 2x teplá voda, studená voda) a inštaláciu odovzdávacích uzlov v jednotlivých bytových jednotkách, ktoré sú pripojené na 24h dispečing. Celá realizácia prebehla behom 30 dní.

 
 

Kotolňa Trstená Stred
Centrálna kotolňa o výkone 2,5 MW

Kompletná revitalizácia tepelného hospodárstva pre 650 odberateľov (6 bytových domov a administratívna budova) pokrývala výmenu kotlov za kondenzačné, inštaláciu kompletného nadradeného riadiaceho systému, nové rozvody, spalinové cesty, čerpadlové bloky a napojenie na centrálny 24h dispečing.

 
 

Kotolňa Liptovský Hrádok
Centrálna kotolňa o výkone 5,5 MW

Srdce novej kotolne pre celkom 746 odberateľov (bytové domy a firmy) tvoria štiepkové kotle o celkovej hmotnosti 100 ton, na ktoré je okrem nových komínov a dymovodov napojené predizolované potrubia a akumulačné nádrže. Realizácia pokrývala aj pripojenie odberateľov, vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc v jednotlivých odberných miestach a napojenie na centrálny dispečing.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.