Servisná linka
+421 908 293 477

Komplexné služby v oblasti energetiky

Lehotsky Capital zastrešuje prostredníctvom činnosti špecializovaných spoločností široké portfólio služieb v oblasti energetiky. Expertízy jednotlivých firiem v skupine na seba voľne nadväzujú, vzájomne sa dopĺňajú a podporujú. Výsledkom tohto synergického vzťahu je naša schopnosť pokryť všetky hlavné odvetvia energetického trhu a poskytovať tak komplexný servis.

Disponujeme na českom trhu špičkovým know-how, ktorý neustále rozvíjame a prehlbujeme. Využívame najmodernejšiu technológiu a aplikujeme požadované trendy s cieľom optimalizácie nákladov na realizáciu i následnú prevádzku.

Lehotsky Capital

Dodávateľ komplexných služieb v odbore energetiky a technológií pre inteligentné a energeticky efektívne budovy.

DeFINE

Výrobca a dodávateľ inteligentných nabíjacích staníc.

VIAC

MARPA

Servisná a konzultačná spoločnosť.

VIAC

IDEAXA

Návrh a realizácia merania a regulácie inteligentných budov.

VIAC

TECHNOECO

Výrobca produktov pre TZB.

VIAC

LC Grid

Výrobca, predajca a distribútor primárnych energií.

VIAC

Čísla, ktoré hovoria za nás

380 000 GJ
Predaj tepelnej
energie

44 000 GJ
Predaj chladiacej
energie

11,5 km
Dĺžka rozvodov

55 000
Zásobovaných
obyvateľov

230 MW
Inštalovaný výkon
tepelných zdrojov

80
Zamestnancov
v skupine

243
Energetických
zdrojov

520 mil. Kč
Tržby skupiny

Ľudia sú to najlepšie, čo máme

 

Filip Brabenec

Filip sa ako riadiaci partner spoločnosti zameriava predovšetkým na oblasť akvizícií, investícií a financií. Má mnohoročné skúsenosti z odboru energetiky.

 

David Ronovský

David sa v svojej pozícii partnera v LEHOTSKY CAPITAL orientuje na oblasť výstavby a rekonštrukcií kotolní. Predtým pôsobil v odbore stavebníctva.

 

Filip Brabenec

Filip sa ako riadiaci partner spoločnosti zameriava predovšetkým na oblasť akvizícií, investícií a financií. Má mnohoročné skúsenosti z odboru energetiky.

 

Ľudovit Gočala

+421 908 640 066

Vedúci pobočky

Spoločenská zodpovednosť

Lehotsky Capital vznikla ako malá rodinná firma. Od začiatku kladieme dôraz nielen na kvalitný produkt a perfektne odvedenú prácu, ale aj na vždy férové vzťahy s našimi zákazníkmi. Pevne veríme, že táto naša filozofia výrazne prispela k úspechu a rastu našej spoločnosti.

Viac o spoločenskej zodpovednosti

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.