Servisná linka
+421 908 293 477
 

Naše služby

Integrované technologické riešenia založené na hlbokej expertíze


Dohľad skupiny Lehotsky Capital nad celým životným cyklom zákazky nám umožňuje nie len zaistiť starostlivosť každému detailu, ale predovšetkým garantovať, že jednotlivé komponenty budú 100% kompatibilné. Riadením jednotlivých fragmentov projektu v rámci vlastných kapacít efektívne znižujeme finančné, technické i časové riziká.

Úroveň našich služieb je individuálna, prispôsobená potrebám každého klienta. Spolupráca môže byť čisto na báze konzultácie, až po dodanie integrovaného energetického projektu.

Smart Office Smart Home Výstavba a prevádzka LDS Fotovoltaická elektráreň Analýza potenciálu energetických úspor a dotačný servis E-Mobilita MaR a rozúčtovanie nákladov Dodávka tepelnej energie a chladu Projekcia energetických zariadení a výstavba„na kľúč“ Optimalizácia primárnych energií Konzultačné služby
město

Dodávka tepelnej energie a chladu

Navrhujeme a realizujeme zdroje tepelnej energie a chladu, ktoré pre Vás zafinancujeme a následne zariadenie prevádzkujeme vo forme EC kontraktov. Ďalším našim nosným produktom je EPC kontrakt, teda realizácia projektu vedúca k dopredu stanoveným úsporám energie objektu.

Pre svojich zákazníkov držíme nonstop dispečerský servis – na každý zdroj je osadená nadradená regulácia, ktorá nám jednak pomáha optimalizovať náklady na prevádzku, ale hlavne nás o každej prípadnej poruche informuje ešte predtým, ako problém vôbec zaznamenáte.

Projekcia energetických zariadení a výstavba „na kľúč“

O realizovateľnosti projektu zmýšľame už vo fáze jeho akvizície našim partnerom. V prvom kroku pripravujeme posúdenie možnosti umiestnenia zdrojov tepla, chladu, či distribúcie elektrickej energie. Výstupom je štúdia energetickej koncepcie (takzvaná technicko-ekonomická štúdia), ktorá zobrazuje ako realizovateľnosť použitých zdrojov, tak i budúce prevádzkové náklady jednotlivých variantov.

Ďalším krokom je potom odsúhlasenie konceptu a jeho samotné projektovanie, vďaka čomu šetríme Váš čas a náklady. Vďaka skúsenostiam z prevádzkovania už zrealizovaných projektov navrhuje náš interný tím projektantov časť TZB a elektro vždy s ohľadom na praktickosť a úspornosť.

Neodmysliteľnou časťou našej agendy je tiež zabezpečenie energetických auditov, preukazov energetickej náročnosti budov či energetických štítkov.

Optimalizácia primárnych energií

V rámci našej kontinuálnej spolupráce Vám zabezpečíme optimalizáciu nákladov v sektore primárnych energií, teda plynu a elektriny. V prvom kroku vytvoríme analýzu primárnych energií, a na základe toho odporučíme vhodné riešenie, následne za Vás zrealizujeme tender na dodávateľa a odporučíme ideálny čas pre nákup.

Analýza potenciálu energetických úspor a dotačný servis

Uskutočníme obhliadku energetického hospodárstva Vášho podniku a poradíme Vám, na akú oblasť má zmysel sa zamerať pri hľadaní potenciálu energetických úspor. Navrhneme niekoľko variantov riešení a odporučíme ten najvhodnejší, na záver spracujeme aj štúdiu realizovateľnosti. Ďalšou dôležitou službou je výpočet predikcie uhlíkovej stopy.

Výstavba a prevádzka LDS

Presné riadenie lokálnych distribučných sústav, ideálne spojené so zdrojom elektrickej energie, sú budúcnosťou elektroenergetiky. V Lehotsky Capital preto nie len distribuujeme elektrickú energiu, ale aj prevádzkujeme a realizujeme lokálne distribučné sústavy a v neposlednom rade optimalizujeme návrh výkonov zariadení na základe skúseností z prevádzok.

MaR a rozúčtovanie nákladov

S cieľom dlhodobého vyhodnocovania práce zdroja sme definovali nové štandardy MaR z „lepšieho termostatu“ na prepracovaný systém umožňujúci on-line export dát na centrálny dispečing. Vďaka tomu sme schopní merať parametre vzdialene a okamžite vieme o každej prípadnej poruche. Prostredníctvom funkcie Back tracking sa naviac učíme typické problémy hľadať ešte pred tým, ako komponenty reálne doslúžia.

Zaistíme taktiež rozúčtovanie tepelnej energie, chladu a dodáme fakturačné podklady.

Smart Office a Smart Home

Pripravujeme kompletnú koncepciu building management systémov, ktoré riadia celý Váš objekt. Nie sme len dodávateľ technológie, sme architekti a realizátori riešení. Pomôžeme Vám vyšpecifikovať produkt, ktorý naozaj potrebujete, a následne Vám vyberieme tú najlepšiu cestu, ako ho dosiahnuť.

Vyvinuli sme vlastnú aplikáciu, ktorá integruje funkcionalitu ako pre správcu budovy, tak pre jednotlivých vlastníkov bytov či kancelárií. Naše aplikácie sa zameriavajú i na okolitý svet, obsahujú informácie o parkovaní, službách či spoločenských a kultúrnych akciách. Realizujeme tiež individuálne inštalácie chytrých domácností či officov prostredníctvom high-end riešení.

E-Mobilita

Dynamické riadenie nabíjania a optimalizácie potrebnej infraštruktúry sú kľúčové pre maximalizáciu nabíjacieho výkonu. Vyvinuli sme preto vlastnú AC nabíjaciu stanicu, dodáme Vám však tiež DC verziu.

Špecializujeme sa na masovú e-mobilitu v objektoch, sme ale pripravení ponúknuť Vám aj individuálne riešenie. Poskytujeme poradenstvo, projektovú prípravu, financovanie, realizáciu, prevádzku, dohľad a monitoring i následnú správu. Zabezpečíme tiež rozúčtovanie nákladov a riadenie verejného nabíjania.

Fotovoltaická elektráreň

V prvom rade posúdime, či pre Vás má fotovoltaická elektráreň zmysel. Následne potom Vám pomôžeme s vybavením všetkých povolení a postavíme FVE na kľúč. Zabezpečíme financovanie či prevádzkovanie FVE vrátane servisných prác a poradíme správcom bytových domov, ako čo najefektívnejšie vyrobenú elektrinu využiť.

Konzultačné služby

Na základe predošlých skúseností z odboru konzultujeme s klientom individuálne nároky projektu. Zameriavame sa okrem iného na oblasť legislatívy, financií a schvaľovacieho procesu u miestnych príslušných orgánov.

Vždy sa Vám snažíme sprostredkovať všetky dostupné informácie pre správne rozhodnutie pri tvorbe koncepcie budúceho projektu s ohľadom na maximálnu časovú a nákladovú efektivitu zvoleného riešenia.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.

Dodávka tepelnej energie a chladu

Navrhujeme a realizujeme zdroje tepelnej energie a chladu, ktoré pre Vás zafinancujeme a následne zariadenie prevádzkujeme vo forme EC kontraktov. Ďalším našim nosným produktom je EPC kontrakt, teda realizácia projektu vedúca k dopredu stanoveným úsporám energie objektu.

Pre svojich zákazníkov držíme nonstop dispečerský servis – na každý zdroj je osadená nadradená regulácia, ktorá nám jednak pomáha optimalizovať náklady na prevádzku, ale hlavne nás o každej prípadnej poruche informuje ešte predtým, ako problém vôbec zaznamenáte.

Projekcia energetických zariadení a výstavba „na kľúč“

O realizovateľnosti projektu zmýšľame už vo fáze jeho akvizície našim partnerom. V prvom kroku pripravujeme posúdenie možnosti umiestnenia zdrojov tepla, chladu, či distribúcie elektrickej energie. Výstupom je štúdia energetickej koncepcie (takzvaná technicko-ekonomická štúdia), ktorá zobrazuje ako realizovateľnosť použitých zdrojov, tak i budúce prevádzkové náklady jednotlivých variantov.

Ďalším krokom je potom odsúhlasenie konceptu a jeho samotné projektovanie, vďaka čomu šetríme Váš čas a náklady. Vďaka skúsenostiam z prevádzkovania už zrealizovaných projektov navrhuje náš interný tím projektantov časť TZB a elektro vždy s ohľadom na praktickosť a úspornosť.

Neodmysliteľnou časťou našej agendy je tiež zabezpečenie energetických auditov, preukazov energetickej náročnosti budov či energetických štítkov.

Optimalizácia primárnych energií

V rámci našej kontinuálnej spolupráce Vám zabezpečíme optimalizáciu nákladov v sektore primárnych energií, teda plynu a elektriny. V prvom kroku vytvoríme analýzu primárnych energií, a na základe toho odporučíme vhodné riešenie, následne za Vás zrealizujeme tender na dodávateľa a odporučíme ideálny čas pre nákup.

Analýza potenciálu energetických úspor a dotačný servis

Uskutočníme obhliadku energetického hospodárstva Vášho podniku a poradíme Vám, na akú oblasť má zmysel sa zamerať pri hľadaní potenciálu energetických úspor. Navrhneme niekoľko variantov riešení a odporučíme ten najvhodnejší, na záver spracujeme aj štúdiu realizovateľnosti. Ďalšou dôležitou službou je výpočet predikcie uhlíkovej stopy.

Výstavba a prevádzka LDS

Presné riadenie lokálnych distribučných sústav, ideálne spojené so zdrojom elektrickej energie, sú budúcnosťou elektroenergetiky. V Lehotsky Capital preto nie len distribuujeme elektrickú energiu, ale aj prevádzkujeme a realizujeme lokálne distribučné sústavy a v neposlednom rade optimalizujeme návrh výkonov zariadení na základe skúseností z prevádzok.

MaR a rozúčtovanie nákladov

S cieľom dlhodobého vyhodnocovania práce zdroja sme definovali nové štandardy MaR z „lepšieho termostatu“ na prepracovaný systém umožňujúci on-line export dát na centrálny dispečing. Vďaka tomu sme schopní merať parametre vzdialene a okamžite vieme o každej prípadnej poruche. Prostredníctvom funkcie Back tracking sa naviac učíme typické problémy hľadať ešte pred tým, ako komponenty reálne doslúžia.

Zaistíme taktiež rozúčtovanie tepelnej energie, chladu a dodáme fakturačné podklady.

Smart Office a Smart Home

Pripravujeme kompletnú koncepciu building management systémov, ktoré riadia celý Váš objekt. Nie sme len dodávateľ technológie, sme architekti a realizátori riešení. Pomôžeme Vám vyšpecifikovať produkt, ktorý naozaj potrebujete, a následne Vám vyberieme tú najlepšiu cestu, ako ho dosiahnuť.

Vyvinuli sme vlastnú aplikáciu, ktorá integruje funkcionalitu ako pre správcu budovy, tak pre jednotlivých vlastníkov bytov či kancelárií. Naše aplikácie sa zameriavajú i na okolitý svet, obsahujú informácie o parkovaní, službách či spoločenských a kultúrnych akciách. Realizujeme tiež individuálne inštalácie chytrých domácností či officov prostredníctvom high-end riešení.

E-Mobilita

Dynamické riadenie nabíjania a optimalizácie potrebnej infraštruktúry sú kľúčové pre maximalizáciu nabíjacieho výkonu. Vyvinuli sme preto vlastnú AC nabíjaciu stanicu, dodáme Vám však tiež DC verziu.

Špecializujeme sa na masovú e-mobilitu v objektoch, sme ale pripravení ponúknuť Vám aj individuálne riešenie. Poskytujeme poradenstvo, projektovú prípravu, financovanie, realizáciu, prevádzku, dohľad a monitoring i následnú správu. Zabezpečíme tiež rozúčtovanie nákladov a riadenie verejného nabíjania.

Fotovoltaická elektráreň

V prvom rade posúdime, či pre Vás má fotovoltaická elektráreň zmysel. Následne potom Vám pomôžeme s vybavením všetkých povolení a postavíme FVE na kľúč. Zabezpečíme financovanie či prevádzkovanie FVE vrátane servisných prác a poradíme správcom bytových domov, ako čo najefektívnejšie vyrobenú elektrinu využiť.

Konzultačné služby

Na základe predošlých skúseností z odboru konzultujeme s klientom individuálne nároky projektu. Zameriavame sa okrem iného na oblasť legislatívy, financií a schvaľovacieho procesu u miestnych príslušných orgánov.

Vždy sa Vám snažíme sprostredkovať všetky dostupné informácie pre správne rozhodnutie pri tvorbe koncepcie budúceho projektu s ohľadom na maximálnu časovú a nákladovú efektivitu zvoleného riešenia.